Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

Resultatliste

Resultatliste
D -10
D 11-12
D 11-12N
D 13-14
D 13-16C
D 13-16N
D 15
D 16
D 17-AK
D 17-C
D 17-N
D 21-
D 35-
D 40-
D 40-AK
D 45-
D 50-
D 50-AK
D 55-
D 60-
D 65-
D 70-
D 75-
DIR-AK
DIR-AL
DIR-C
H -10
H 11-12
H 11-12N
H 13-14
H 13-16C
H 13-16N
H 15
H 16
H 17-AK
H 17-C
H 17-N
H 21-
H 35-
H 40-
H 40-AK
H 45-
H 50-
H 50-AK
H 55-
H 60-
H 65-
H 70-
H 75-
H 80-
N-pen