Norwegian Spring, Vårspretten 12.04.2008

Resultatliste

Resultatliste
D -10
D11-12
D11-12N
D13-14
D13-16C
D13-N
D15-16
D17-
D17C
D40
D50
D60
D70
Direkte A
Direkte C
H -10
H11-12
H11-12N
H13-14
H13-16C
H13-N
H15-16
H17-
H17C
H40
H50
H60
H70
N-ÅPEN