Norwegian Spring, Vårspretten

Sarpsborg OL og Halden SK. Tveterbanen, Sarpsborg

14.04.07

Strekktider for H13-16N

Rank
Tid
Navn
Klubb
Land
1 16:22 Hanssen,Halvor Holt Måren OK 02:02= 03:45= 05:25= 07:01= 08:34= 12:12= 15:54= 16:22= 02:02= 01:43= 01:40= 01:36= 01:33= 03:38= 03:42= 00:28= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 2 19:56 Hystad,Sven Skaukameratene OL 04:04+ 06:15+ 08:27+ 10:26+ 11:51+ 15:10+ 19:32+ 19:56+ 04:04+ 02:11+ 02:12+ 01:59+ 01:25- 03:19- 04:22+ 00:24- 02:02& 00:28& 00:32& 00:23# 00:08- 00:19- 00:40# 00:04- 3 21:20 Ungersness,Daniel Driv IL 05:40+ 07:18+ 09:05+ 11:03+ 12:38+ 16:54+ 20:51+ 21:20+ 05:40+ 01:38- 01:47+ 01:58+ 01:35+ 04:16+ 03:57+ 00:29+ 03:38@ 00:05- 00:07+ 00:22# 00:02+ 00:38# 00:15+ 00:01+ 4 21:52 Folkestad,Gard Erik Sarpsborg OL 21:30+ 21:52+ 21:30+ 00:22- 19:28@ 01:21- 5 25:35 Skogsholm,Sondre Raumar OL 13:26+ 15:22+ 17:46+ 19:15+ 20:45+ 23:07+ 25:10+ 25:35+ 13:26+ 01:56+ 02:24+ 01:29- 01:30- 02:22- 02:03- 00:25- 11:24@ 00:13# 00:44& 00:07- 00:03- 01:16- 01:39- 00:03- 6 25:49 Fosser,Hans Skaukameratene OL 05:46+ 09:24+ 11:54+ 14:06+ 16:41+ 20:45+ 25:26+ 25:49+ 05:46+ 03:38+ 02:30+ 02:12+ 02:35+ 04:04+ 04:41+ 00:23- 03:44@ 01:55@ 00:50& 00:36& 01:02& 00:26# 00:59& 00:05- 7 26:31 Leirvåg,Martin Berg Ringerike OL 11:39+ 14:05+ 18:02+ 19:38+ 21:03+ 23:52+ 26:09+ 26:31+ 11:39+ 02:26+ 03:57+ 01:36= 01:25- 02:49- 02:17- 00:22- 09:37@ 00:43& 02:17@ 00:00= 00:08- 00:49- 01:25- 00:06- 8 26:39 Gjulem,Thor Ivar Skaukameratene OL 06:56+ 11:29+ 13:48+ 15:57+ 17:30+ 21:35+ 26:13+ 26:39+ 06:56+ 04:33+ 02:19+ 02:09+ 01:33= 04:05+ 04:38+ 00:26- 04:54@ 02:50@ 00:39& 00:33& 00:00= 00:27# 00:56& 00:02- Best split for this class 02:02 00:22 01:40 01:29 01:25 02:22 02:03 00:22 01:04 02:22 01:05 01:48 01:00 00:15 02:24 00:45 02:00 01:30 00:55 00:40 00:43 = Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss

Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK

14.04.07 16:12:33 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK